Αύξηση 32% παρουσίασαν τα ασφάλιστρα εξαγωγών του 2010 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Αναλυτικότερα, τα ασφάλιστρα της Αθήνας σημείωσαν αύξηση 47% και τα ασφάλιστρα της Θεσσαλονίκης 7%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του ΟΑΕΠ δείχνει στην πράξη ότι ο Οργανισμός είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στήριξης του Εθνικού Σχεδίου Στρατηγικής για τις εξαγωγές.

Τον Οργανισμό εμπιστεύτηκαν περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να τους παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην προσπάθειά τους να εξάγουν τα Ελληνικά προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Στόχος του Οργανισμού για την καινούργια χρονιά είναι να συνεχίσει και φυσικά να βελτιώσει την ανοδική του πορεία.