Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία Μιχαλακοπούλου 48, 11528 Αθήνα info@oaep.gr
Γραφεία Θεσσαλονίκης Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25 Θεσσαλονίκη eciothes@oaep.gr