Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία Πανεπιστημίου 57, 10564 Αθήνα info@oaep.gr
Γραφεία Θεσσαλονίκης Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25 Θεσσαλονίκη eciothes@oaep.gr