Από το 1998 ο ΟΑΕΠ στηρίζει αποτελεσματικά την «εξωστρέφεια» των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από τη συνεχή προώθηση των εξαγωγών σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 

Στον παρακάτω χάρτη μπορείτε να δείτε με λευκό χρώμα τις χώρες που έχει ασφαλίσει ο ΟΑΕΠ στο εξωτερικό από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα.