ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κίνδυνος Χώρας

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η απελευθέρωση των αγορών τα τελευταία χρόνια, φανερώνουν πλέον ξεκάθαρα την αλληλεξάρτηση της οικονομίας κάθε χώρας αλλά και το πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία τους. Αυτός είναι ο λόγος που η εκτίμηση κινδύνου χώρας αποτελεί πάντα ένα πολύ σημαντικό και επίκαιρο θέμα.

Οι βασικοί χρηματοδοτικοί φορείς, για να είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να εκτιμήσουν τον κίνδυνο χώρας, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα δικά τους στατιστικά μοντέλα τα οποία φανερώνουν τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της εκάστοτε χώρας.

Το πιο αξιόλογο στατιστικό μοντέλο ονομάζεται «Country Risk Assessment Model» (CRAM) και παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι όλων των άλλων αντίστοιχων μοντέλων. Αποτελεί μία αρκετά αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης του «κινδύνου χώρας», δηλαδή είναι ικανό να δίνει την πιθανότητα ότι μία χώρα θα είναι ικανή να εξυπηρετήσει το εξωτερικό της χρέος.

Διαβάστε περισσότερα