Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εξαγωγέων διεξήχθη την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα Επιμελητήριου Αχαΐας, στην Πάτρα, εκδήλωση με θέμα: «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ». Η επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (ΣΒΠΔΕ), το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).

Η δράση αυτή είχε ως στόχο την ενημέρωση και δικτύωση των στελεχών εξωστρεφών επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού κόσμου γενικότερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

«Σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου του ΣΕΒ που αφορά στην εκδήλωση»