https://antibiotiqueaugmentin.com/nephrite-augmentin/

Κίνητρα για ασφαλείς εξαγωγές από τον ΟΑΕΠ

 

Προγράμματα χρηματοδότησης

 

kalpaktsoglou 1 147 147Μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ «ανακυκλούμενη» χρηματοδότηση δίνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σε επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν. Παράλληλα αναζητεί νέα εργαλεία στήριξης των εξαγωγέων με στόχο να διευκολύνει και την χρηματοδότηση για την παραγωγή και εν συνεχεία εξαγωγή νέων παραγγελιών.

Την στόχευση του Οργανισμού και την δραστηριοποίησή του προς αυτή την κατεύθυνση μας εξηγεί ο πρόεδρος του ΟΑΕΠ, κ Θέμης Καλπακτσόγλου ο οποίος αναλύει το πώς ο Οργανισμός διευκολύνει την εξαγωγική προσπάθεια, και στηρίζει την εγχώρια επιχειρηματικότητα και κατ΄ επέκταση την εθνική οικονομία.

Όπως αναφέρει μείζονος οφέλους για τις επιχειρήσεις είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ. Πρόκειται για μια καινοτόμο παροχή του ΟΑΕΠ καθώς δίνει χρηματοδότηση σε όποιον εξαγωγέα νέο η παλιό ασφαλίσει τις πιστώσεις του. Όπως εξηγεί ο κ. Καλπακτσόγλου, ο Οργανισμός κατάρτισε το πρόγραμμα αυτό το οποίο: χρηματοδοτεί το 80% των τιμολογίων της εξαγωγής μέχρι του ποσού του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η χρηματοδότηση γίνεται τις τράπεζες Alpha, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική και μάλιστα εντός 5 ημερών ο εξαγωγέας έχει εξοφληθεί. Είναι καθοριστικό για την επιχειρηματικότητα τονίζει ο κ. Καλπακτσόγλου το ότι μπορεί « ο κάθε επιχειρηματίας να εισπράττει το 80% της πίστωσής του νωρίτερα και όταν αυτή εξοφληθεί από τον παραλήπτη τότε μπορεί να ξαναχρηματοδοτηθεί για νέες πιστώσεις» . Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι στην περίπτωση που κάποιος κάνει εξαγωγές και χορηγεί τρίμηνες πιστώσεις μπορεί να χρηματοδοτηθεί έως και 4 φορές τον χρόνο.

Ετσι αποκτά ρευστότητα και μπορεί να κινείται στην αγορά. Αναφορικά με το επιτόκιο της χρηματοδότησης διαμορφώνεται στο περίπου 6%. Η διασφάλιση των εξαγωγέων μέσω του προγράμματος και του ΟΑΕΠ είναι μεγάλη δεδομένου ότι ο Οργανισμός καλύπτει και τα τυχόν απρόοπτα. Για παράδειγμα στην περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν πληρωθεί από τον πελάτη του τότε παρεμβαίνει ο ΟΑΕΠ χωρίς καμία συμμετοχή ή εμπλοκή του εξαγωγέα και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το κώλυμα. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» είναι παλιό και ξεκίνησε να προσφέρεται από το 2011 με χρηματοδότηση 200 χιλιάδες ευρώ, τον επόμενο χρόνο η χρηματοδότηση αυξήθηκε στις 500 χιλιάδες ευρώ και τώρα από τις αρχές του μήνα Νοεμβρίου η χρηματοδότηση αυξήθηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Το μήνυμα του κ. Καλπακτσόγλου προς τις επιχειρήσεις που εξάγουν είναι το εξής: «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παροχή μας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ανοιχτούν σε νέες αγορές και δεν έχουν ρευστότητα. Σε κάθε μέγεθος επιχείρησης εμείς αναλαμβάνουμε και ασφαλίζουμε τις εξαγωγικές πιστώσεις χωρίς να τις δεσμεύουμε να ασφαλίσουν όλες τις συναλλαγές τους. Παρέχουμε τεχνογνωσία και διατηρούμε συνεργασία με τους άλλους φορείς σας εμάς του εξωτερικού ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το άνοιγμα σε νέες και άγνωστες αγορές. Δίνουμε μέσω του προγράμματός μας το πλεονέκτημα της ρευστότητα μέσω χρηματοδότησης. Ασφαλίζουμε για πολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, με ασφάλιστρα χαμηλά καθώς δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός. Ότι εξάγουμε το ασφαλίζουμε ενώ ασφαλίζουμε και επενδύσεις και μεγάλα έργα σε συνεργασία με Οργανισμούς Ασφάλισης Πιστώσεων άλλων χωρών».

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο ΟΑΕΠ εξετάζει την δημιουργία και άλλων προνομιακών προγραμμάτων προς τις επιχειρήσεις που ήδη εξάγουν ή επιθυμούν να εξάγουν. Μελετάται η δυνατότητα χρηματοδότησής τους προκειμένου να εκτελέσουν την παραγγελία που έχουν κλείσει με κάποιον ενδιαφερόμενο στο εξωτερικό. Ήδη εκπονείται μελέτη η οποία θα καταγράψει τις δυνατότητες κατάρτισης και παροχής και αυτού του προγράμματος.

Παράλληλα ο ΟΑΕΠ βρίσκεται σε επαφή με τους αντίστοιχους Οργανισμούς άλλων χωρών και συμμετέχει σε συναντήσεις που αφορούν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει προς τις επιχειρήσεις και ενημέρωση για νέες αγορές λαμβάνοντας ενημέρωση από τους κατά τόπους ΟΑΕΠ. Η παροχή αυτή είναι ουσιαστική καθώς σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα Επιμελητήρια στηρίζεται κατά πολύ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε χώρες του εξωτερικού, μια διαδικασία που σαφώς αποτελεί διέξοδο για την ελληνική επιχειρηματικότητα που βρίσκεται αντιμέτωπη με την μείωση της κατανάλωσης.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο κ. Θέμης Καλπακτσόγλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Εργάστηκε στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας ως Διευθυντής διαφόρων Καταστημάτων, Διευθυντής Διεύθυνσης Δημοσίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής για τον Εκσυγχρονισμό της Τράπεζας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εμπορικής Χρηματιστηριακής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Αναπληρωτής Διοικητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Πρόεδρος στον Ο.Α.Ε.Π. από τον Απρίλιο του 2013. Μιλά Αγγλικά και Ιταλικά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762