ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

logo 1

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

 

Πρόεδρος Δ.Σ.
Ελένη Σταθάτου
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 

Μέλος


Γεν. Διευθυντής & Μέλος του Δ.Σ.
Γρηγόριος Σταματόπουλος 
Οικονομολόγος

Μέλος


Μέλος
 

Μέλος
 

Μέλος
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762