ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

logo 1

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

Μπορειτε να προφυλαχτείτε από τον κίνδυνο μη πληρωμής των τιμολογίων σας στην περιπτωση που πωλείτε προϊόντα «επί πιστώσει» σε πελάτες του εξωτερικού (Χώρες Ε.Ε, Βαλκάνια, κλπ.), χωρίς διασφαλισμένους τρόπους διακανονισμού, δηλ. με υποσχετική, ή επιταγή, ή συναλλαγματική, ή ελεύθερα, πληρωτέα σε 30 -180 ημέρες, με τη συνεργασία και συμπαράσταση του «Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων» (ΟΑΕΠ).

Συχνές Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762