ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

logo 1

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

Οι κίνδυνοι για τους οποίους οι εξαγωγείς μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΠ διακρίνονται σε «εμπορικούς» και «πολιτικούς».

Οι «εμπορικοί» κίνδυνοι» μη πληρωμής είναι:

  • Αφερεγγυότητα του ξένου αγοραστή
  • Υπερημερία του ξένου αγοραστή (δηλ. η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωμής του τιμολογίου πέραν των 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής)
  • Αυθαίρετη καταγγελία, τροποποίηση ή μη εκτέλεση της εξαγωγικής σύμβασης από τον αγοραστή. Χαρακτηριστική περίπτωση αυθαίρετης καταγγελίας της εξαγωγικής σύμβασης, με διακανονισμό πληρωμής «μετρητά έναντι εγγράφων» (Cash Against Documents), είναι εκείνη όπου ο εισαγωγέας δεν προσέρχεται στη μεσολαβούσα ξένη τράπεζα για να πληρώσει την αξία των εισαχθέντων εμπορευμάτων/ υπηρεσιών και να του παραδοθούν από την τράπεζα τα σχετικά έγγραφα, προκειμένου να παραλάβει το εμπόρευμα

Οι «πολιτικοί» κίνδυνοι» μη πληρωμής (οι οποίοι προσφέρονται «ως πακέτο») είναι:

  • Γεγονότα ανωτέρας βίας (πόλεμος εμφύλιος ή με άλλη χώρα, πολιτικές ταραχές, γενικές απεργίες, θεομηνίες, κλπ.)
  • Απαγόρευση μεταφοράς συναλλάγματος (transfer risk). Ο κίνδυνος της «απαγόρευσης μεταφοράς συναλλάγματος» έχει την έννοια, ότι ενώ ο ξένος εισαγωγέας-οφειλέτης καταθέτει εμπρόθεσμα σε τράπεζα της - χώρας του το οφειλόμενο ποσό σε εγχώριο νόμισμα, όμως δεν γίνεται η μετατροπή σε συνάλλαγμα και το σχετικό έμβασμα στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει επάρκεια ξένου συναλλάγματος στη χώρα εισαγωγής
  • Ακύρωση της άδειας εισαγωγής
  • Επιβολή δικαιοστασίου στη χώρα προορισμού της εξαγωγής

Συχνές Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762