ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

logo 1

ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 8005000017

 ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8005000017

Το πρώτο βήμα για την υπογραφή Συμβολαίου Ασφάλισης έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής των «επί πιστώσει» τιμολογίων εξωτερικού, είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αγοραστών του εξωτερικού, οπότε οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς, θα πρέπει να υποβάλουν στον ΟΑΕΠ συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο αίτησης, ώστε με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.

Συχνές Ερωτήσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία
Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα

+30 2119966200 - 2103310017

+30 2103244074

Γραφεία Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25

+30 2310548718

+30 2310548762