Ο ΟΑΕΠ στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχημένη πορεία του ως τώρα στην πολύ καλή οργανωτική δομή του και τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και ελέγχου του. 

Το οργανωτικό του σχήμα αποτελεί ένα βασικό του δομικό εργαλείο και είναι αυτό που εξυπηρετεί το όραμα, τους σκοπούς και τις ενέργειες του Οργανισμού.  

Δείτε την οργανωτική δομή του Οργανισμού στο παρακάτω διάγραμμα: