Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία πιστοποίησης στα Πρότυπα: OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004.

Οι πιστοποιήσεις αφορούν :

  • OHSAS 18001:2007 «Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία»
  • ISO 14001:2004 «Διεθνές Πρότυπα για τη Διαχείριση Περιβάλλοντος»

Με τις παραπάνω πιστοποιήσεις η Διοίκηση του ΟΑΕΠ βάζει σε προτεραιότητα την αναβάθμιση του χώρου εργασίας των εργαζομένων στον Οργανισμό τόσο όσο αφορά στην Υγεία τους όσο και στην Ασφάλειά τους.

Επίσης πρωταρχικό ρόλο στην φιλοσοφία του ΟΑΕΠ παίζει και η σχέση των εργαζομένων με το Περιβάλλον. Για το λόγο αυτό πιστοποιήθηκε και στο Διεθνές Πρότυπο για την Διαχείριση Περιβάλλοντος έτσι ώστε οι καθημερινές εργασίες του να επιβαρύνουν το δυνατό λιγότερο το Περιβάλλον.

Οι συγκεκριμένες δράσεις έρχονται σαν συνέχεια της Πιστοποίησης που έχει λάβει ο ΟΑΕΠ, στο Πρότυπο ISO 9001/2008 για την Διασφάλιση Ποιότητας , προκειμένου ο Οργανισμός να παρέχει καλύτερες και αξιόπιστες υπηρεσίες στον Έλληνα εξαγωγέα.