Τον Αντιπρόεδρο της Παρευξείνιας Τράπεζας κ. Mustafa Boran, συνάντησε ο Ειδικός Σύμβουλος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων κ. Κλέαρχος Ευστρατόγλου, την Τρίτη 27/7/2010.

Στην συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο ενδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ του ΟΑΕΠ και της Παρευξείνιας Τράπεζας. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μια εκατέρωθεν συνεργασία θα βοηθούσε σημαντικά στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών , των κατασκευών τεχνικών έργων και γενικότερα της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στις χώρες των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου. Ο κύκλος των επαφών θα συνεχιστεί.