Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και να συμπληρώσουν το σχετικό έγγραφο Word: