Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων διοργάνωσε την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, Διεθνές online Συνέδριο με θέμα «Eξαγωγικές Ευκαιρίες απέναντι στην Κρίση». Ο κ. Γρηγόρης Σταματόπουλος Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΠ, ένας από τους κεντρικούς ομιλητές, παρουσίασε τις νέες δραστηριότητες του οργανισμού που στοχεύουν να τον καταστήσουν  βασικό πυλώνα στήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων.

“Το 2021 θα είναι η χρονιά που ο ΟΑΕΠ θα δημιουργήσει και θα εισάγει νέα προϊόντα ασφάλισης και Trade Finance για τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Θα είναι επίσης η χρονιά εφαρμογής του νέου επιχειρησιακού μοντέλου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επόμενων χρόνων, δίνοντας παράλληλα βάρος στην εναρμόνιση με την ψηφιακή εποχή και τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε ο ΟΑΕΠ να διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την άνθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας." Αναφορά του κ. Γρηγόρη Σταματόπουλου Γενικού Διευθυντή του ΟΑΕΠ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.