Μπορείτε να διαβάσετε την συνέντευξη σε αυτόν τον σύνδεσμο.