Υπεγράφη σήμερα στο Ηράκλειο, η σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση, με ευνοϊκούς όρους, των εξαγωγικών κρητικών επιχειρήσεων με την ταυτόχρονη ασφάλιση των εξαγωγικών τους πιστώσεων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν από την πλευρά του ΟΑΕΠ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κος Θεμιστοκλής Καλπακτσόγλου και ο Γενικός Διευθυντής κος Άγγελος Κωτσιόπουλος και από την πλευρά της Παγκρήτιας Τράπεζας ο Πρόεδρος κος Γιάννης Λεμπιδάκης και ο Αντιπρόεδρος κος Νίκος Μυρτάκης.

Μέσω της συνεργασίας αυτής προσφέρεται σειρά πλεονεκτημάτων στις κρητικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σ΄όσες εξάγουν αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα, αφού παρέχεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης χαμηλότερου κόστους, να ανακτούν σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαιτούμενη ρευστότητα για την επιχείρησή τους και να διασφαλίζονται από τον κίνδυνο μη πληρωμής τους από τον οίκο του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει αναπτύξει η τράπεζα ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, θα παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του 80% της αξίας του τιμολογίου του εξαγωγέα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιτόκιο και με διάρκεια πίστωσης ανάλογα με το χρόνο αποπληρωμής από τον οίκο του εξωτερικού και μέχρι 4 μήνες. Ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας κ. Γιάννης Λεμπιδάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία «η συνεργασία που ξεκινά σήμερα η Τράπεζα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις εξαγωγικές κρητικές επιχειρήσεις, γιατί συνδυάζει τη χρηματοδότησή τους με ευνοϊκούς όρους, με την ταυτόχρονη ασφάλιση των εξαγωγικών τους πιστώσεων».

Να σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που δεν επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο ΟΑΕΠ απευθύνεται σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου και ασφαλίζει, μεταξύ άλλων, εξαγωγές εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών που δημιουργήθηκαν ή απέκτησαν προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, εκπόνηση μελετών και σχεδίων, επίβλεψη ή/και ανάληψη τεχνικών έργων σε όλο τον κόσμο από ελληνικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και άμεσες επενδύσεις εξωτερικού που πραγματοποιούνται από ελληνικές επιχειρήσεις, καλύπτοντας τόσο τον εμπορικό, όσο και τον πολιτικό κίνδυνο.