Γενικοί όροι & προϋποθέσεις χρήσης

Γενικοί όροι & προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.oaep.gr

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο δικτυακός τόπος www.oaep.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), ανήκει στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) (εφεξής: ο “Οργανισμός”, «Ο.Α.Ε.Π.», “Εμείς”, “Εμάς”), τον οποίο και νομίμως διαχειρίζεται. Στο Δικτυακό Τόπο παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τη δράση, τη δομή και τη διοίκηση του Οργανισμού, ενημερώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εκδηλώσεις και τα νέα του, απαραίτητες πληροφορίες για τα Προγράμματα που προσφέρονται μέσω του Οργανισμού, καθώς και χρήσιμα έντυπα αιτήσεων και συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες.

Το παρόν περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (εφεξής οι “Γενικοί Όροι”) και διέπουν τη σχέση του Οργανισμού με τους επισκέπτες, πλοηγούς και χρήστες του Δικτυακού Τόπου και ειδικότερα του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω από αυτόν (εφεξής ο “Χρήστης”, “Εσείς”, “Εσάς”) και οι οποίοι τυγχάνουν εφαρμογής κάθε φορά που ο Χρήστης εισέρχεται στο Δικτυακό Τόπο ή/και κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

Η επίσκεψη στο Δικτυακό Τόπο και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς (ή και με ορισμένη διάταξη αυτών), ο Χρήστης δε θα πρέπει να προβεί σε καμία ενέργεια συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησής του. Οποιαδήποτε ενέργεια του Χρήστη στο Δικτυακό Τόπο επιβεβαιώνει την εκ μέρους του ανάγνωση των Γενικών Όρων και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό στα στοιχεία Επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω. Οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον Οργανισμό αναφορικά με τους Γενικού Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας στους Χρήστες, οι δε Γενικοί Όροι αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική συμφωνία του Οργανισμού και των Χρηστών σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου. 

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη να ματαιώσει, αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή ορισμένων ή/και το σύνολο των υπηρεσιών ή μέρος ή το σύνολο  του περιεχομένου του.

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου και οποιαδήποτε συναλλαγή σε αυτόν γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

 1. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Ν.1796/88, και είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στην οδό Πανεπιστημίου 57,10564 Αθήνα, ενώ παράλληλα διατηρεί και Γραφείo στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Πολυτεχνείου 51 & Β.Ουγκώ, 546 25.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΟΑΕΠ όπου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Οικονομάκης Χρήστος & Συνεργάτες Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία», με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά, στον παρακάτω αριθμό:
Κεντρικά Γραφεία
2103600036

Μέσω e-mail στη διεύθυνση:
global@oikonomakislaw.com

Ταχυδρομικώς στις διευθύνσεις:
Βουκουρεστίου 18, 10671, Αθήνα

Στα στοιχεία που αναφέρονται στην Ενότητα Επικοινωνία.

 1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα λογότυπα, εμπορικά σήματα (αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας), κατοχυρωμένα ή μη, διακριτικοί τίτλοι του Οργανισμού, κάθε άλλο υλικό προσδιοριστικό της ταυτότητας και της προέλευσης του Οργανισμού, των υπηρεσιών του και του Δικτυακού Τόπου, το υλικό branding, τα ονόματα των υπηρεσιών, τα slogan, τα κείμενα, τα γραφικά, σχέδια, τα εικονίδια, οι εικόνες, τα στοιχεία ήχου, τα βίντεο, το λογισμικό και επιπλέον το όνομα χώρου (domain name: www.oaep.gr) και η αισθητική διαμόρφωση της Ιστοσελίδας (το “look and feel”, δηλαδή η παρουσίασή της), η συλλογή εικονιδίων και φωτογραφιών, η διάταξή τους και η συνολική σύνθεση της εικόνας της που εμφανίζεται στο Δικτυακό Τόπο και σχετίζεται με αυτόν (το “Περιεχόμενο”), αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Π. και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, μεταποίηση και η με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση, αντίστροφη μεταγλώττισή, δημόσια ανακοίνωση/επικοινωνία ή μετάφραση, χρήση οποιουδήποτε μέρους (ή/και του συνόλου) του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Οργανισμού. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση του Περιεχομένου που προβάλλεται στο Δικτυακό Τόπο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

Οποιαδήποτε σχετική ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση προς τις ως άνω απαγορεύσεις θα λογίζεται ως παραβίαση των αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Οργανισμού στο Δικτυακό Τόπο. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Οργανισμός θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός του δια της δικαστικής οδού ή να προσφύγει σε οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ικανοποίησης των δικαιωμάτων του ή/και τη διεκδίκηση αποζημίωσής της για τυχόν βλάβη προς το σκοπό του περιορισμού κάθε σχετικής παράβασης και περαιτέρω παράνομης χρήσης των αντικειμένων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στο Δικτυακό Τόπο ενδέχεται να φιλοξενούνται κατά καιρούς λογότυπα, εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες τρίτων εταιρειών κατά την ανάρτηση και δημιουργία άρθρων και λοιπού περιεχομένου. Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας αυτής αποτελεί ωστόσο ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Τυχόν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, μέσω σημάτων, εμπορικών ονομασιών, προμηθευτών, κατασκευαστών ή άλλων γνωρισμάτων των δικαιούχων, δεν συνιστά ούτε υπονοεί οικειοποίηση, πρόταση ή χορηγία εκ μέρους του Οργανισμού.

Οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς την χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του ονόματος χώρου ή/και του λογισμικού του Οργανισμού, θα λογίζεται ως παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του. Ο Οργανισμός θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός του

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Οργανισμός ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο Δικτυακός Τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου να μην αλλοιώνονται, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο Δικτυακός Τόπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) το Περιεχόμενο να είναι πλήρες και επικαιροποιημένο, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, σε περίπτωση που ο Χρήστης υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Ο Ο.Α.Ε.Π. δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική, προσυμβατική  ή άλλη) προερχόμενη μια τέτοια ενδεχόμενη αλλαγή.

Ο Οργανισμός, οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου, η διοίκηση, οι υπάλληλοί, συνεργάτες, προστηθέντες καθώς και τυχόν εκπρόσωποί του, δεν θα καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι απέναντι στους Χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα ελ’ αυτών για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική/εξαιρετική, ποινική, αστική, διοικητική, θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ένδο-συμβατική ή άλλη παρεπόμενη ζημία, που να οφείλεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Στην εκ μέρους των ως άνω προσώπων χρήση του Περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.
 • Στην αδυναμία πρόσβασης των ανωτέρω προσώπων στο περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.
 • Στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών του Οργανισμού ή/και οποιασδήποτε επιχειρηματικής πληροφορίας που τυχόν είναι αποθηκευμένη σε αυτούς.
 • Στη διακοπή ή παύση της μετάδοσης του συνόλου ή/και μέρους του Περιεχομένου του Δικτυακό Τόπου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.  
 • Στην ύπαρξη σφαλμάτων, ιών και λοιπών συναφών απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ενδέχεται να μεταδοθούν μέσω του Δικτυακού Τόπου από τρίτα μέρη.
 • Σε οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε οποιαδήποτε δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά τρίτων μέσα στο Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας, πληρότητας ή της ποιότητας των πληροφοριών των εκπεφρασμένων από Τρίτους.
 • Σε οποιαδήποτε δήλωση ή συμπεριφορά τρίτου μέρους σχετικά με το Δικτυακό Τόπο.
 • Χρήση ή αδυναμία στη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.

Ο Οργανισμός ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης των Χρηστών από πληροφορίες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου και εν γένει οποιαδήποτε χρήση του του Δικτυακού Τόπου. Σε κάθε περίπτωση, που οι Χρήστες υποστούν οποιαδήποτε ζημία κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου οφειλόμενη αποδεδειγμένη σε βαρεία αμέλεια του Οργανισμού, (εξαιρουμένης τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), ο Οργανισμός θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια του. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

Ο περιορισμός της ευθύνης έχει εφαρμογή είτε η τυχόν ευθύνη προέρχεται από δηλώσεις εγγύησης του Οργανισμού, προκύπτει από σύμβαση, αδικοπραξία ή βασίζεται σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου  είναι στην ουσία του ενημερωτικό με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού, τη χορήγηση εντύπων και αιτήσεων που αφορούν τρέχοντα, μελλοντικά και παλαιότερα Προγράμματα και λοιπές δράσεις του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δεν ευθύνεται για την τυχόν καθυστέρηση στην ανακοίνωση Προγραμμάτων που αναρτώνται στο Δικτυακό Τόπο, την παράλειψη στην ανακοίνωση Προγραμμάτων αυτών, τυχόν ανακρίβειες ή ανάκληση των ανακοινώσεων που έχουν αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο κατόπιν αποφάσεων του Οργανισμού. Τα νέα, οι ανακοινώσεις, τα έντυπα αιτήσεων και οι παρουσιάσεις των διαθέσιμων Προγραμμάτων και του συνοδευτικού αυτών υλικού που αναρτώνται στο Δικτυακό Τόπο, διατίθενται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και έγκυρη παροχή κατευθύνσεων και την ολοκληρωμένη παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού. Σε καμία περίπτωση τυχόν άρθρα, ανακοινώσεις, έντυπα αιτήσεων και παρουσιάσεις που αναρτώνται δεν αποτελούν προτροπή προς τους Χρήστες για συμμετοχή σε κάποιο από τα Προγράμματα του Οργανισμού ή πρόσκληση για την άνευ άλλου υποβολή των δεδομένων των Χρηστών προς εξέταση και αξιολόγηση από τον Οργανισμό. Οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω αποστολής email ή  με οποιαδήποτε άλλο μέσο παροχής πληροφοριών μέσω του Δικτυακού Τόπου δεν ισοδυναμεί με απάντηση της Διοίκησης του ΟΑΕΠ, αλλά με επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού του κέντρου.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ενημερώνεται καθημερινά και βρίσκεται υπό συνεχή συντήρηση με στόχο την παροχή έγκριτου, αληθούς και επικαιροποιημένου περιεχομένου. Παρόλαυτά, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις, για τεχνικούς ή άλλους συναφείς λόγους, να παρουσιάζονται κάποια σφάλματα ως προς τη λειτουργία ή/και το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Δεδομένου ότι το Διαδίκτυο αποτελεί ένα χώρο με πολλές πηγές πληροφόρησης και βρίσκεται εκτεθειμένο σε πολλές κακόβουλες ενέργειες τρίτων μερών, παροτρύνουμε τους Χρήστες προτού λάβουν ορισμένες αποφάσεις όταν αυτές πηγάζουν από το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, να βεβαιώνονται ότι έχουν ενώπιον τους το πιο επικαιροποιημένο και έγκυρο υλικό (π.χ. τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, την τελευταία εκδοχή/έκδοση του εντύπου, την τελευταία ανακοίνωση του Οργανισμού, την πιο πρόσφατα τροποποιημένη έκδοση της νομοθεσίας κλπ.). Παροτρύνουμε οι Χρήστες να ελέγχουν και να διασταυρώνουν κατόπιν σύγκρισης και με άλλες πηγές το περιεχόμενο που δεν ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα επιρροής του Οργανισμού, όπως για παράδειγμα τυχόν ύπαρξη πιο πρόσφατης νομοθεσίας, αλλαγής των υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τυχόν τροποποιημένες/επικαιροποιημένες αποφάσεις που αφορούν ζητήματα υποβολής δικαιολογητικών, προτάσεων και λοιπών εγγράφων προς τον Οργανισμό.

Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν καθίσταται υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη των Χρηστών η οποία βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται ή στις απόψεις των εκπροσώπων του Οργανισμού που εκτίθενται μέσω του αναρτημένου υλικού. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να επιβεβαιώνει την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες, εφόσον προτίθεται να λάβει αποφάσεις με έννομες συνέπειες. Ο Ο.Α.Ε.Π. δεν παρέχει καμία εγγύηση για την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια του περιεχομένου στο Δικτυακό Τόπο ως προς τον σκοπό για τον οποίο τον προορίζει ο Χρήστης.

Ο Χρήστης είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και πληροφορίες που τυχόν χορηγεί μέσω του Δικτυακού Τόπου στον Οργανισμό, ο οποίος ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα αυτών, εκτός και αν αυτό του επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

Πλέον των άλλων απαγορεύσεων που συμφωνούνται στο παρόν, απαγορεύεται ρητά στους Χρήστες:

 • Να χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στον Οργανισμό, σε άλλους Χρήστες ή τρίτα μέρη ή να υπονομεύσει με οποιοδήποτε τρόπο την ασφάλεια της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και την εμπειρία πλοήγησης των Χρηστών εν συνόλω.
 • Να ενεργούν κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου οτιδήποτε αποτελεί παραβίαση νομικών διατάξεων (ποινικών, αστικών, διοικητικών, διεθνών ή άλλων) σε σχέση με τα δικαιώματα των Χρηστών στο διαδίκτυο ή άλλων ανθρώπων εν γένει.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του Δικτυακού Τόπου.
 • Η μεταφόρτωση του Δικτυακού Τόπου, αποστολή και προώθηση πληροφοριών ή προγραμμάτων λογισμικού μέσω αυτού, που ενδεχομένως περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή χαρακτηριστικά και λειτουργίες τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή την πρόκληση αυξημένης κίνησης σε αυτόν και τα οποία ενδέχεται να καθιστούν δυσχερή τη χρήση του από άλλους Χρήστες.
 • Η χρήσης του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος ανεξαρτήτως σκοπού (εν γνώσει απατηλός ή αμέλεια) θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
 • Η διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της πρόσβασης τρίτων στο Δικτυακό Τόπο και σε κάθε είδους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για παράνομους σκοπούς και για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
 • Η μετάδοσης ιών, εγγράφων και πληροφοριών μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά ή επικίνδυνα για την ασφάλεια του και για τη φήμη του Οργανισμού και των συνδεόμενων με αυτόν οντοτήτων ή άλλων Χρηστών.
 • Η αδειοδότηση, μεταπώλησης, μίσθωσης, ανάθεσης, υπεργολαβίας και εν γένει οποιασδήποτε πράξης διάθεσης του Δικτυακού Τόπου σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση και σκοπό πέραν των όσων ρητά επιτρέπονται και αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους.
 • Διασύνδεσης του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία των Χρηστών χωρίς την ρητή και γραπτή συγκατάθεση του Οργανισμού.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την δυνατότητα χρήσης του Δικτυακού Τόπου από άλλους Χρήστες, ή να παρακάμψει τα δικαιώματα άλλων Χρηστών, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί των προσωπικών τους δεδομένων κλπ.
 • Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου.
 • Εν γένει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ή/και τροποποίηση δεδομένων που περιέχονται στο Δικτυακό Τόπο, στην θέση των άλλων Χρηστών σε δυσμενή ή άβολη θέση, καθώς και σε κάθε πράξη που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

Οι Χρήστες δηλώνουν ρητά και εγγυώνται: α) ότι θα αποζημιώσουν τον Οργανισμό, τη διοίκηση, διευθυντές, στελέχη, τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου, υπαλλήλους, εκπροσώπους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, προστηθέντες, προμηθευτές, εργολάβους και οιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστούν, συνεπεία παράβασης εκ μέρους των Χρηστών (ή τρίτων εξουσιοδοτημένους από αυτούς) των διατάξεων του παρόντος και ειδικότερα των απαγορεύσεων που εγγυόνται με το παρόν ή παράβασης εκ μέρους τους της κείμενης νομοθεσίας ή/και δικαιωμάτων των ανωτέρω προσώπων ή/ και τρίτων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και β) δε θα στραφούν κατά του Οργανισμού και των ανωτέρω προσώπων, για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης ‘ή/και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) η οποία προέρχεται από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) προς άλλες ιστοσελίδες. Σημειώνεται ότι ο Ο.Α.Ε.Π. δε μπορεί να εγγυηθεί για την νομιμότητα του περιεχομένου, την διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου και της ιδιωτικότητας, τους όρους χρήσης και την τήρηση τυχόν άλλων νομικών υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να βαρύνουν άλλες Ιστοσελίδες και νομικές οντότητες. Οι σύνδεσμοι παρέχονται ως επί το πλείστον προς διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη στις οικείες ιστοσελίδες. Συνεπώς η περιήγηση στις ως άνω αναφερόμενες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Ο ΟΑΕΠ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων με αυτόν, και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, την ποιότητα αυτού και των υπηρεσιών τρίτων, αλλά και κάθε σύνδεσης του ίδιου με τις ιστοσελίδες αυτές.   

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο Ο.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει διαφημίσεις τρίτων μερών μέσω του Διακτυακού Τόπου. Οι διαφημίσεις ενδέχεται να περιέχουν links σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Ο Ο.Α.Ε.Π. λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε διαφήμιση και το περιεχόμενό της είναι νόμιμο, ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων μερών, δεν είναι προσβλητική, εσφαλμένη, δεν έχει απατηλό, παραπλανητικό, προσβλητικό, πορνογραφικό περιεχόμενο, ότι δεν προάγει και προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόμενο. Όλες οι διαφημίσεις ελέγχονται ώστε να ανταποκρίνονται από πλευράς περιεχομένου και ύφους στις απαιτήσεις του κοινού μας, να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τους αποδέκτες τους και να μην προσβάλλουν τα δικαιώματα των ιδίων και τρίτων (νομικών ή φυσικών) προσώπων. Επιπλέον, λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο για τον εντοπισμό τυχόν διαφημίσεων που αντιβαίνουν στα ανωτέρω και στο νόμο, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός δεν εγγυάται για την καταλληλότητα και την νομιμότητα των διαφημίσεων αυτών και ενδέχεται κατά καιρούς να απορρίπτει κάποιες διαφημίσεις για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και κατόπιν της δημοσίευσής τους.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με το είδος και τις μεθόδους συλλογής των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και υποκειμένων των δεδομένων, τους σκοπούς και τις νομικές βάσεις επεξεργασίας αυτών, τους παραλήπτες και τους λόγους τυχόν γνωστοποίησης δεδομένων Χρηστών σε αυτούς, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών και υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, πλέον των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Όρους, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κειμένου.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, στο σύνολό τους ή εν μέρει, καθώς και τις Πολιτικές του κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των Χρηστών. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη ο τακτικός έλεγχος των παρόντων Γενικών Όρων για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της πλοήγησή στο Δικτυακό Τόπο κατόπιν της ανακοίνωσης των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης, συνεπάγεται και ρητή αποδοχή των αλλαγών αυτών. Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται κατά καιρούς να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες, οι οποίες θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε κάθε περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές επί ουσιωδών διατάξεων των παρόντων Γενικών Όρων, θα υπάρχει και κατάλληλη ενημέρωση των Χρηστών είτε μέσω αναδυόμενης ανακοίνωσης σε παράθυρο στην αρχική σελίδα είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

 1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή του Οργανισμού στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά του. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 1. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Ο Οργανισμός θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων Όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν είτε από τους παρόντες Γενικούς Όρους είτε από αδικοπραξία, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Τελευταία τροποποίηση: 22/10/2020