Στο τριήμερο 29 – 31 Οκτωβρίου 2013, κλιμάκιο του ΟΑΕΠ αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Θεμιστοκλή Καλπακτσόγλου τον Ειδικό Σύμβουλο του Οργανισμού κ. Κλέαρχο Ευστρατόγλου, και τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού Διευθυντή κ. Έξαρχο Δημητρόπουλο, πραγματοποίησε επίσκεψη στα Κεντρικά Γραφεία της HBOR Κροατίας στο Ζάγκρεμπ όπου είχε επαφές και συζητήσεις με τον Πρόεδρο κ. Anton Kovacev, καθώς και με διευθυντικά στελέχη, με κυριότερο τον κ. Branimir Berkovic, Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή. Η συζήτηση στράφηκε στη διερεύνηση τρόπων και πεδίων συνεργασίας, η οποία στοχεύει σε αμοιβαία οφέλη για τους δύο Οργανισμούς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η HBOR (Croatian Bank for Reconstruction and Development) είναι Τράπεζα που χορηγεί δάνεια, για έργα υποδομής εντός της Κροατίας, καθώς και δάνεια για τις εξαγωγές και εισαγωγές των Κροατών. Επίσης ασφαλίζει τις βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες πιστώσεις, δηλαδή λειτουργεί και ως Ο.Α.Ε.Π.

Στο τέλος των συζητήσεων, υπεγράφη «Συμφωνία Συνεργασίας» (MoU: Memorandum of Understanding) μεταξύ του Ελληνικού ΟΑΕΠ (ECIO: Export Credit Insurance Organization) και της ΗΒΟR Κροατίας. Από Κροατικής πλευράς, η Συμφωνία υπεγράφη από τον Πρόεδρο κ. Anton Kovacev και τον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Branimir Berkovic ενώ από Ελληνικής πλευράς από τoν Πρόεδρο του ΟΑΕΠ κ. Θεμιστοκλή Καλπακτσόγλου και το Γενικό Διευθυντή κ.΄Αγγελο Κωτσιόπουλο.

Η υπογραφείσα «Συμφωνία Συνεργασίας» προβλέπει τη στενή συνεργασία των δύο Οργανισμών σε τομείς όπως, η ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών, η αμοιβαία εκπαίδευση προσωπικού, η ανταλλαγή Know – How, η αντασφάλιση για μεσο-μακροπρόθεσμες πιστώσεις που συνδέονται με projects σε τρίτες χώρες που αναλαμβάνονται από κοινού από Ελληνικές και Κροατικές Εταιρείες, κ.λπ.